Belka
Niedziela, 20 Stycznia 2019   imieniny: Fabian, Sebastian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Data publikacji: 2018-08-27, Data modyfikacji: 2018-08-28
A A AWydrukDrukuj  
 
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych   Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-208/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Bejsce, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy. I.Cel projektu: Ułatwiane dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. II.Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą: a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych), b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej, c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych). Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:  Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Bejsce przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu. IV.Wymagania wobec partnera:  Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej prowadzącymi w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych. Zgłoszenie powinno zawierać: Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417). Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. VI.Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.  VII. Termin składania ofert Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 17 września 2018 roku, do godziny 13.00 na adres e-mail: gmina@bejsce.eu Formularz zgłoszeniowy

Pełna treść wiadomości na: bejsce.eu/?p=23150
bejsce.eu, Źródło artykułu: bejsce.eu
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat kazimierski - powiat w południowej części województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powiat tworzą gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz zajmując powierzchnię 422,18 km kw.

  Atrakcje turystyczne stanowią: rzeka Nidzica, Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, Pałac w Bejcach z 1802 roku – pierwowzór warszawskiego Belwederu oraz bardzo liczne kościoły zarówno drewniane jaki murowane.

  Gospodarka powiatu oparta jest na rolnictwie, rośnie także znaczenie branży usługowej.

  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 79.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola